“ท็อป-นุ่น” ตั้งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อมตามรอยรัชกาลที่ 9

   
“ท็อป พิพัฒน์ – นุ่น ศิรพันธ์” คู่รักที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งตรงตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้ความสำคัญกับป่า น้ำ ที่เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงคนในชาติได้เป็นอย่างดี ทั้งคู่จึงตั้งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมตามรอยพ่อหลวงต่อไป