น้ำคือชีวิต ซาบซึ้งในพระราชหฤทัย ร.9 | 20-10-59 | น้อมถวายบังคม | ThairathTV

   
จากพื้นที่ทุรกันดาร เกิดภาวะฝนแล้งติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้เกิดความเดือดร้อน เวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมไหลหลาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ได้ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน ของพสกนิกร จึงมีพระราชดำริ สร้าง อ่างเก็บน้ำคลองหลา จังหวัดสงขลา เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พสกนิกร ติดตามได้จาก รายงาน โดยคุณ วัชรี ดวงใส

ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw