อดีตนิสิตจุฬาฯขับร้อง "แผ่นดินของเรา" | 20-10-59 | น้อมถวายบังคม | ThairathTV

   
เพลงพระราชนิพนธ์ “แผ่นดินของเรา” เป็นอีก 1 บทเพลงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชนิพนธ์ขึ้นเป็นเพลงลำดับที่ 34 เนื่องในโอกาสที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนท์ สหราชอาณาจักร เสด็จเยือนประเทศไทย ในพุทธศักราช 2502

ซึ่งทางกลุ่มประสานเสียง “Melodies for Dad” ได้มีการรวมตัวกันเฉพาะกิจของนักร้อง นักดนตรี อดีตสมาชิกชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 1 ในนั้นคือ “เฟื่องลดา” สรานี สงวนเรือง ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

บทเพลง “แผ่นดินของเรา” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประพันธ์ทำนองเพลงขึ้นในระหว่างรอเครื่องบินพระที่นั่งเจ้าหญิงอเล็กซานดรา กำลังลงจอด ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น จากนั้นพระองค์ทรงมีรับส่งให้หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ทำการประพันธ์เนื้อร้องให้กับทำนองเพลงนี้ทันที

ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw